Uw boekhouding op maat !

Erkenning

Wettelijke erkenning door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten

Ons kantoor is wettelijk erkend als accountant-belastingconsulent door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. Dit instituut verplicht zijn leden tot het volgen van seminaries en bijscholingen. Deze permanente vorming van minstens 40 uren per jaar geeft u de garantie dat u wordt begeleid door een team van specialisten met kennis en ervaring.

Een I.A.B. accountant mag bovendien een aantal in het wetboek van vennootschappen voorziene wettelijke opdrachten vervullen.

Zo mag de accountant in kleine en middelgrote ondernemingen, waar geen bedrijfsrevisor werd benoemd, volgende wettelijke verslagen opmaken:

  • fusies en splitsingen van ondernemingen
  • vrijwillige ontbinding van een NV, BVBA, Comm.VA en CV.
  • omvorming van een vennootschap naar een andere rechtsvorm
  • vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht
  • ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect

Bovendien kan een I.A.B. accountant worden opgeroepen voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises zoals het bijstaan van een curator bij faillissementen, waardebepaling van een onderneming in echtscheidingsprocedures, verdeling van nalatenschappen, … alsook voor het uitvoeren van priv√©-expertises zoals conflicten tussen vennoten, bijstand bij controle van de boekhouding, …